Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 NOA Sales of building materials(excluding wood) and decorative materials 2019-10-13 ~ 2022-10-12 Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 NOA Sales of building materials(excluding wood) and decorative materials 2019-10-13 ~ 2022-10-12 Đã xác minh
OHSAS18001 OHSAS18001 NOA Sales of building materials(excluding wood) and decorative materials 2019-10-12 ~ 2021-03-29
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE TZU PVC FLOORING-VINYL FLOORING TILE 2015-10-31 ~ 2020-11-02 Đã xác minh
UL UL UL GLASS BLOCKS 2016-05-11 ~ Đã xác minh
CE CE Intertek 2020-11-24 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Intertek Homogeneous Vinyl Flooring 2020-11-23 ~ Đã xác minh
CE CE Intertek PVC FLOORING 2020-11-23 ~ Đã xác minh
CE CE ECM GIC1503, GNP2303--1,N002, GNP2303S, GP2315S, MG3029Z, MG3027Z, GK1555S, 23R21--CR, 23R60--CR, 23R14, NO.1//V011, NO.2/V012, GM9014--FY, CM003, 15GSP05, 15GSP06, 15GM08, GL1504D, MG--234, 15GCS10, 15GM13, GIC1503, GZ2542S, 23R60--CR, GNP2303--1, GSP2308, N003, N004, N005 2014-01-01 ~ 2019-01-01
CE CE ECM glass paver 2014-11-28 ~ 2019-11-27
Gulf certification Gulf certification KSA Glass mosaic 2014-04-05 ~
VOC VOC ESO mosaic 2013-03-25 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MUSHROOM ZL201530570433.6 MUSHROOM APPEARANCE_DESIGN 2016-07-05 ~ Đã xác minh
HURRICANE ZL201530570409.2 HURRICANE APPEARANCE_DESIGN 2016-06-28 ~ Đã xác minh
FLOWER ZL201530570402.0 FLOWER APPEARANCE_DESIGN 2016-06-28 ~ Đã xác minh
CROWN ZL201530570384.6 CROWN APPEARANCE_DESIGN 2016-06-14 ~ Đã xác minh
COIN ZL201530570392.0 COIN APPEARANCE_DESIGN 2016-06-14 ~ Đã xác minh
OPEAR ZL201530570446.3 OPEAR APPEARANCE_DESIGN 2016-06-28 ~ Đã xác minh
ICE FLOWER ZL201530570415.8 ICE FLOWER APPEARANCE_DESIGN 2016-06-28 ~ Đã xác minh
MOON ZL201530570424.7 MOON APPEARANCE_DESIGN 2016-06-28 ~ Đã xác minh
BUTTERFLY ZL201530570379.5 BUTTERFLY APPEARANCE_DESIGN 2016-06-14 ~ Đã xác minh
Bike ZL201530570367.2 Bike APPEARANCE_DESIGN 2015-12-30 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
DBDMC-eurpo 1460617 DBDMC-eurpo 2019-09-12 ~ Đã xác minh
DBDMC 1460617 DBDMC Construction & Real Estate>>Flooring & Accessories>>Plastic Flooring 2019-09-15 ~ Đã xác minh
DBDMC 5252294 DBDMC Construction & Real Estate>>Flooring & Accessories>>Plastic Flooring 2017-07-24 ~ Đã xác minh
DBDMC D002016033479 DBDMC Construction & Real Estate>>Flooring & Accessories>>Plastic Flooring 2016-07-16 ~ Đã xác minh
DBDMC 22395429 DBDMC Construction & Real Estate>>Mosaics 2018-02-07 ~ 2028-02-06 Đã xác minh
DBDMC 22395143 DBDMC Construction & Real Estate>>Mosaics,Construction & Real Estate>>Mouldings,Construction & Real Estate>>Flooring & Accessories>>Plastic Flooring 2018-02-07 ~ 2028-02-06 Đã xác minh
DBDMC

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này